2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

36. Protokół nr III/2006 z dnia 19.06.2006r. z I - przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul. Polnej

                                                      PROTOKÓŁ Nr III/2006r
                             
 z dnia 19.06.2006r. z I–Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiata  magazynowa położone w Mroczy ul. Polna skaładające się z:

- magazyn                    o pow.   11,74 m2
- korytarz                      o pow.    3,62 m2
- biuro                          o pow.   11,74 m2
- korytarz                      o pow.    3,62 m2
- zaplecze                     o pow.    7,29 m2
- kotłownia                    o pow.    8,41 m2
- warsztat mechaniczny   o pow.  33,64 m2
- stolarnia                     o pow.  33,64 m2
- korytarz                      o pow.    4,13 m2
- zaplecze socjalne         o pow.  11,60 m2
- WC personelu              o pow.  15,83 m2
- magazyn stolarni         o pow.  16,82 m2
- garaż nr 1                   o pow.   16,82 m2
- garaż nr 2                   o pow.   16,82 m2
- garaż nr 3                   o pow.   16,82 m2
- garaż nr 4                   o pow.   16,82 m2
- garaż nr 5                   o pow.   16,82 m2
- wiata                          o pow.  105,50 m2
 łączna powierzchnia                - 351,68m2
                                       VAT 22%          cena + VAT
Cena wywoławcza gruntu – 20.630,00 zł     4.538,60 zł        25.168,60 zł
Cena wywoławcza budynku - 51.068,00 zł      
Łączna cena wywoławcza -  76.236,60 zł  
Komisja w składzie:
1. Łukaszczyk Mieczysław  - Przewodniczący
2. Joannan Nickel                 - Sekretarz
3. Barbara Świt                     - Członek
4. Leszek Wrzesinski            - Członek

 Komisja w  w/w składzie o godz 1020 stwierdziła  3 (trzy) wpłaty wadium na wymienioną  
 nieruchomość wpłat dokonały nastąpujące osoby:
 1. Mandla Narcyz zam. Będzin            na kwotę – 7.630,00 zł
 2. Suszczewicz Józef zam. Gniezno     na kwotę – 7.625,00 zł
 3. Janikowski Tomasz za. Bydgoszcz   na kwotę – 7.623,66 zł

Przewodniczący zapoznał uczestników z przedmiotem przetargu oraz omówił zasady sprzedaży  nieruchomości zabudowanej i tak osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłacenia w ciągu 7 dni od dnia przetargu 50%ceny wylicytowanej przy zaliczeniu wadium. Pozostałą  wylicytowaną kwotę oraz koszty  operatu szacunkowego w wysokości 756,40 nabywca jest zobowiązany jest wpłacić na trzy dni przed dniem aktu notarialnegona konto Urzędu miasta i Gminy w Mroczy, o terminie którego nabywca zostaniepowiadomiony odrębnym pismem.
Nie wywiązanie się nabywców z w/w terminów płatności powoduje przepadek wadium, przetarg czyni nie byłym.

Po przedstawieniu warunków przetargu Przewodniczący przystąpił do licytacji podając cenę  wywoławczą nieruchomości.
Do licytacji nie przystąpiła żadna z wymienionych osób uzasadniając to głównie wysoką ceną oraz tym, że działka ma tylko jeden wjazd co jest utrudnieniem przy prowadzeniu działalności związanej z transportem samochodowym.

Wobec powyższego Przewodniczący ogłosił, że I- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  Komisja stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2004r Nr. 261 postanowiła że zostanie ogłoszony  II- przetarg nieogranioczony na sprzedaż w/w nieruchomości. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu, ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  
Na tym protokół zakończono.   

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Łukaszczyk (19 czerwca 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 lipca 2006, 11:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3036