2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

23. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o II - przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. Mrocza.

Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy
O G Ł A S Z A
II - Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek  przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. Mrocza.

cena         VAT 22%    łączna cena

- działka nr 466/37 o pow. 0,07,66 ha KW Nr 20826 - 8.855,00 zł 1.948,10 zł 10.803,10 zł
- działka nr 466/38 o pow. 0,07,66 ha KW Nr 20827 - 8.855,00 zł 1.948,10 zł 10.803,10 zł
- działka nr 466/39 o pow. 0,07,66 ha KW Nr 20828 - 8.855,00 zł 1.948,10 zł 10.803,10 zł
- działka nr 466/46 o pow. 0,07,08 ha KW Nr 20835 - 7.965,00 zł 1.752,30 zł   9.717,30 zł
- działka nr 466/47 o pow. 0,07,08 ha KW Nr 20836 - 7.965,00 zł 1.752,30 zł   9.717,30 zł
- działka nr 466/48 o pow. 0,07,08 ha KW Nr 20837 - 7.887,00 zł 1.735,14 zł   9.622,14 zł

Przetarg odbędzie się dnia 31 maja 2006r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza pok. nr 309 – sala posiedzeń II piętro. Działki położone są na terenie sołectwa Wiele przylegające do granicy miasta przy ul. Piotra. Działki położone są w obszarze nadzoru archeologicznego. Stawający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić  na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109.
Działki uzbrojone będą w siec energetyczną  w I półroczu 2006r. Koszt uzbrojenia jest wliczony w cenę podaną w ogłoszeniu. Jednocześnie informuję że w związku z brakiem 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mrocza nowonabywca będzie musiał wystąpić do Ref. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do ceny wywoławczej doliczony  jest podatek VAT- 22%, oraz koszty podziału geodezyjnego i operatu szacunkowego w kwocie - 483,00 zł za działkę. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, najpóźniej do dnia 26 maja  2006r. Bankowy dowód wpłaty należy  odebrać w tut. Urzędzie pok. nr.109 w godz. od 7.00 – 15.00. 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie Miasta i Gminy Mrocza pokój nr 109 w godz. od 7.00 – 15.00.

Ogłoszenie wywieszono dnia 2 maja 2006 r.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Łukaszczyk (2 maja 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (2 maja 2006, 10:13:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2962