2018

2016 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019

2018

Zarządzenie Nr 021.06.2018 z dnia 18 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.06.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i druków ścisłego zarachowania nie nadających się do dalszego [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.05.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.04.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.03.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.02.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.01.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Animatora sportu w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej im. Wojska [...]

metryczka