2017

2016 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019

2017

Zarządzenie Nr 021.17.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.17.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytkowania, a pozostającego [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.16.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2017 z dnia 23 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.15.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.09.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2017 z dnia 12 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 021.08.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania zużytego sprzętu i wyposażenia szkolnego. [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.06.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych w roku 2017 dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.05.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.04.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.03.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 021.02.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2017 z dnia 04 stycznia 2017

Zarządzenie Nr 021.01.2017 z dnia 04 stycznia 2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w sprawie zmiany treści Regulaminu ZFŚS. [...]

metryczka