2015

2016 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019

2015

Zarządzenie Nr 021.18.2015 z dnia 17.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.18.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania właściwej komisji.  [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2015 z dnia 26 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.17.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania zużytego sprzętu i wyposażenia szkolnego. [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2015 z dnia 05.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.16.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 05.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.  [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2015 z dnia 24.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.15.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 24.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2015 z dnia 24.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.14.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 24.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.  [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2015 z dnia 24.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 021.13.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 24.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.12.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.  [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.11.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.  [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.10.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.09.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na rok szkolny 2015/2016 [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.08.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.07.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2015 z dnia 04 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.06.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Wniosków i Oświadczenia przyznawania dodatku mieszkaniowego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroc [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.05.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2015 r. z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 021.04.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2015 z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych w roku 2015 dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2015 z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na animatora sportu w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2015 z dnia 14 stycznia 2015

w sprawie przeprowadzenia wybrakowania zużytego sprzętu i wyposażenia szkolnego [...]

metryczka