2016

2016 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019

2016

Zmiana godzin dowozu i odwozu uczniów od stycznia 2017 r.

Godziny dowozu i odwozu uczniów obowiązujące od 2017 roku. [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2016 z dnia 22.11.2016

Zarządzenie Nr 021.12.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania zużytego sprzętu i wyposażenia szkolnego. [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2016 z dnia 30.09.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.11.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany w treści załącznika nr 1 - wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS w części dotyczącej progów [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2016 z dnia 29.09.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.10.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2016 z dnia 16.08.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.09.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2016 z dnia 24.06.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.08.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 24.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2016 z dnia 15.03.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.07.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 15.03.2016 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych. [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2016 z dnia 17.02.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.06.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę na [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2016 z dnia 16.02.2016r.

Zarządzenie Nr 021.05.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 16.02.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2016 z dnia 16.02.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.04.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 16.02.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2016 z dnia 15.02.2016r.

Zarządzenie Nr 021.03.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 15.02.2016r. w sprawie  określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy  Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2016 z dnia 15.02.2016 r.

Zarządzenie Nr 021.02.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 15.02.2016r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego [...]

zarządzenie Nr 021.01.2016 z dnia 14.01.2016r.

Zarządzenie Nr 021.01.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z dnia 14.01.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na animatora sportu w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w [...]

metryczka