Karty zadań

POMOC SPOŁECZNA

Karta procedury zadania - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (139kB) pdf

Karta procedury zadania - zasiłek okresowy (137kB) pdf

Karta procedury zadania - zasiłek stały (135kB) pdf

Karta procedury zadania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania (138kB) pdf

Karta procedury zadania - kierowanie do domu pomocy społecznej (146kB) pdf

Do pobrania: Podanie o pomoc (35kB) word Oświadczenie majątkowe (183kB) pdf

Informacja o zasadach, procedurze i wysokości pomocy rządowej dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu stosowanych na terenie Miasta i Gminy Mrocza (8413kB) pdf

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Druki na stary okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązujące do 31.07.2017 r.)

Karta procedury zadania - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (218kB) pdf

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (243kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (361kB) pdf

Załączniki:

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (SR) (38kB) word

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (SR) (190kB) pdf

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (SR (38kB) word

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (SR) (190kB) pdf

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (SR) (70kB) word

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (SR) (233kB) pdf

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (SR) (39kB) word

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (SR) (200kB) pdf

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (SR) (36kB) word

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (SR) (189kB) pdf

Oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (SR) (41kB) word

Oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (SR) (195kB) pdf

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (SR) (37kB) word

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (SR) (190kB) pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (SR) (36kB) word

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (SR) (190kB) pdf

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia (SR (36kB) word

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia (SR (189kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Druki na stary okres zasilkowy 2016/2017 (obowiązujące od 01.08.2017 r.

SR-01 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (165kB) pdf

SR-1Z Załącznik do wniosku (125kB) pdf

ZSR-04 Oświadczenie (80kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie (93kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-07 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-08 Oświadczenie (80kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-12 Oświadczenie (85kB) pdf

Druki na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (obowiązujące od 01.11.2017 r.)

SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (166kB) pdf

SR-1Z Załącznik do wniosku (125kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie (93kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-07 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-08 Oświadczenie (80kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-12 Oświadczenie (85kB) pdf

----------

Karta procedusry zadania - świadczenie pielęgnacyjne (175kB) pdf

Do pobrania : 

Druki obowiązujące do 31.07.2017

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (145kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (302kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Druki obowiązujące od 01.08.2017 do 31.10.2017

SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego (104kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie (77kB) pdf

Druko obowiązujace od 01.11.2017

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (105kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie (77kB) pdf

----------

Karta procedury zadania - zasiłek pielęgnacyjny (132kB) pdf

Druki obowiązujące do 31.07.2017

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (73kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (302kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Droki obowiązujące od 01.08.2017

SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (97kB) pdf

----------

Karta procedury zadania - specjalny zasiłek opiekuńczy (141kB) pdf

Druki na stary okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązujące do 31.07.2017)

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (132kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (354kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Druki na stary okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązujące od 01.08.2017

SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (120kB) pdf

SR-4Z Załącznik do wniosku (85kB) pdf

ZSR-04 Oświadczenie (80kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie (93kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-07 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie (77kB) pdf

----------

Karta procedury zadania - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (169kB) pdf

Druki na stary okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązujące do 31.07.2017)

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (97kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (325kB) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (39kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (212kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Druki na stary okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązujące od 01.08.2017)

SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (107kB) pdf

SR-2Z Załącznik do wniosku (87kB) pdf

ZSR-04 Oświadczenie (80kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie (93kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

Druki na nowy okres zasilkowy 2017/2018 (obowiązujące od 01.11.2017)

SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (108kB) pdf

SR-2Z Załącznik do wniosku (87kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie (93kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

ZSR-06 Oświadczenie (77kB) pdf

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Druki na stary okres zasiłkowy (obowiązujące do 31.07.2017 r.)

Karta procedury zadania - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (398kB) pdf

do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (145kB) word

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (302kB) pdf

Załączniki:

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (FA) (39kB) word

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (FA) (198kB) pdf

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (FA) (64kB) word

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (FA) (230kB) pdf

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (FA (26kB) word

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (FA (188kB) pdf

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (FA) (39kB) word

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (FA) (194kB) pdf

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji (53kB) word

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji (210kB) pdf

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (38kB) word

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń (227kB) pdf

Druki na stary okres zasiłkowy (obowiązujące od 01.08.2017 r.)

FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego (120kB) pdf

FA-1 Załącznik do wniosku (96kB) pdf

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (225kB) pdf

ZFA-02 Oświadczenie (386kB) pdf

ZFA-03 Oświadczenie (92kB) pdf

ZFA-04 Oświadczenie (77kB) pdf

ZFA05 Oświadczenie (78kB) pdf

ZFA-06 Oświadczenie (83kB) pdf

ZFA Oświadczenie (386kB) pdf

Druki na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (obowiązujące od 01.10.2017 r.)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (121kB) pdf

FA-1 Załącznik do wniosku (96kB) pdf

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (225kB) pdf

ZFA Oświadczenie (386kB) pdf

ZFA-03 Oświadczenie (92kB) pdf

ZFA-04 Oświadczenie (77kB) pdf

ZFA-05 Oświadczenie (78kB) pdf

ZFA-06 Oświadczenie (83kB) pdf

----------

Karta procedury zadania - Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego (138kB) pdf

DODATKI MIESZKANIOWE

Karta procedury zadania - Dodatki Mieszkaniowe (233kB) pdf

Karta procedury zadania - Dodatki Energetyczne (189kB) pdf

Do pobrania: Wniosek o dodatek mieszkaniowy (896kB) pdf

Do pobrania: Wniosek o dodatek energetyczny (83kB) word

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Karta procedury zadania - Stypendium szkolne o charakterze socjalnym (305kB) pdf

Do pobrania: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (56kB) plik

Karta procedury zadania - Zasiłek szkolny (379kB) pdf

Do pobrania: Wniosek o zasiłek szkolny (146kB) pdf

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta procedury zadania - Karta Dużej Rodziny (230kB) pdf

Do pobrania: Wniosek o Kartę Dużej Rodziny (107kB) pdf

Oświadczenie - rodzic (135kB) pdf

Oświadczenie - rodzina zastępcza (132kB) pdf

Oświadczenie - student uczeń (133kB) pdf

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. (obowiązujące do 31.07.2017 r.)

Karta procedury zadania - świadczenie wychowawcze (17kB) word

Do pobrania: 

Wniosek o świadczenie wychowawcze z załącznikami (146kB) pdf

Wniosek o świadczenie wychowawcze z załącznikami (162kB) word

Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. (obowiązujące od 01.08.2017 r.)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (139kB) pdf  

Załącznik ZSW-01 (93kB) pdf  

Załącznik ZSW-02 (80kB) pdf

Załącznik ZSW-03 (79kB) pdf

Załącznik ZSW-04 (78kB) pdf

Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (140kB) pdf

Załącznik ZSW-01 (93kB) pdf

Załącznik ZSW-03 (93kB) pdf

Załącznik ZSW- 04 (79kB) pdf

ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE W RAMACH USTAWY O WSPARCIU KOBIET  W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Karta procedury zadania - jednorazowe świadczenie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem' (40kB) word

Do pobrania:

Wniosek o jednorazowe świadczenie (108kB) word

Zaświadczenie lekarskie (48kB) word
Wytworzył: Katarzyna Czekalska (26 sierpnia 2013)
Opublikował: Justyna Majzon (26 sierpnia 2013, 11:36:08)

Ostatnia zmiana: Justyna Majzon (27 lipca 2017, 15:16:30)
Zmieniono: Aktualizacja druków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij