Karty zadań

POMOC SPOŁECZNA

Karta procedury zadania- zasiłek celowy i specjalny pobierz (126kB) pdf

Karta procedury zadania - zasiłek okresowy pobierz (148kB) pdf

Karta procedury zadania - zasiłek stały pobierz (150kB) pdf

Karta procedury zadania - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019/2023 pobierz (212kB) pdf

Karta procedury zadania - DPS pobierz (131kB) pdf

Karta procedury zadania - Pomoc bezdomnym pobierz (78kB) pdf

Karta procedury zadania - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi pobierz (78kB) pdf

Karta procedury zadania - usługi opiekuńcze pobierz (102kB) pdf

Do pobrania: 

Podanie o pomoc pobierz (49kB) pdf  

Oświadczenie pobierz (6551kB) pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym  pobierz (1188kB) pdf

Karta procedury zadania - Informacja o zasadach, procedurze i wysokości pomocy rządowej dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu stosowanych na terenie MiG Mrocza pobierz (123kB) pdf

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Karta procedury zadania - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami pobierz (195kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków pobierz (261kB) pdf

Załączniki SR-1Z pobierz (125kB) pdf

ZSR-05 Oświadczenie pobierz (93kB) pdf

ZSR-07 Oświadczenie pobierz (77kB) pdf

ZSR-08 Oświadczenie pobierz (80kB) pdf

ZSR-10 Oświadczenie pobierz (77kB) pdf

ZSR-12 Oświadczenie pobierz (85kB) pdf

Zaświadczenie z urzędu skarbowego pobierz (371kB) pdf

2.Karta procedury zadania - zasiłek pielęgnacyjny pobierz (167kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pobierz (98kB) pdf

3.  Karta procedury zadania - świadczenia pielęgnacyjne pobierz (167kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pobierz (106kB) pdf

Oświadczenie ZSR - 10 pobierz (77kB) pdf

4. Karta procedury zadania - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka pobierz (177kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pobierz (109kB) pdf

Załącznik do wnioski SR-2 pobierz (87kB) pdf

Oświadczenie ZSR-05 pobierz (93kB) pdf

Oświadczenie ZSR-07 pobierz (77kB) pdf

Zaświadczenie lekarskie pobierz (70kB) pdf

5. Karta procedury zadania - świadczenie rodzicielski pobierz (222kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego pobierz (104kB) pdf

6. Karta procedury zadania - karta dużej rodziny pobierz (180kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek KDR pobierz (97kB) pdf

Oświadczenie ZKDR-01 pobierz (83kB) pdf

Oświadczenie ZKDR-02 pobierz (81kB) pdf

Oświadczenie ZKDR-03 pobierz (82kB) pdf

Załącznik - ZKDR -04 pobierz (88kB) pdf

7. Karta procedury zadania - jednorazowe świadczenie w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin"Za życiem" pobierz (127kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o jednorazowe świadczenie pobierz (456kB) pdf

8. Karta procedury zadania - specjalny zasiłek opiekuńczy pobierz (191kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pobierz (122kB) pdf

Załącznik do wniosku SR-4Z pobierz (86kB) pdf

Oświadczenie ZSR-05 pobierz (93kB) pdf

Oświadczenie ZSR-07 pobierz (77kB) pdf

Oświadczenie ZSR-10 pobierz (77kB) pdf

DODATKI MIESZKANIOWE

1.Karta procedury zadania - dodatków mieszkaniowych pobierz (190kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o dodatek mieszkaniowy pobierz (109kB) pdf

Deklaracja o dochodach pobierz (80kB) pdf

Oświadczenie dla właściciela domu pobierz (35kB) pdf

2. Karta procedury zadania - dodatków energetycznych pobierz (88kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o dodatek energetyczny pobierz (107kB) pdf

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Karta procedury zadania - stypendium szkolne o charakterze socjalnym pobierz (109kB) pdf

Do pobrania: 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pobierz (145kB) pdf

2.Karta procedury zadania - zasiłek szkolny   pobierz (97kB) pdf

Do pobrania: 

Wniosek o zasiłek szkolny pobierz (146kB) pdf

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Karta procedury zadania - Świadczenie wychowawcze  pobierz (124kB) pdf

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pobierz (142kB) pdf

Oświadczenie ZSW-01 pobierz (93kB) pdf

Oświadczenie ZSW-03 pobierz (93kB) pdf

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Karta procedury zadania - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierz (220kB) pdf

Karta procedury zadania - postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego pobierz (127kB) pdf

Do pobrania: 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz (129kB) pdf

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów pobierz (225kB) pdf

Oświadczenie - ZFA pobierz (386kB) pdf

Oświadczenie - ZFA - 03 pobierz (99kB) pdf

Oświadczenie - ZFA- 05 pobierz (78kB) pdf

Oświadczenie - ZFA - 06 pobierz (83kB) pdf

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Karta procedury zadania - świadczenia Dobry Start pobierz (109kB) pdf

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - pobierz (122kB) pdf

Załącznik do wniosku SDS pobierz (104kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Czekalska (26 sierpnia 2013)
Opublikował: Justyna Majzon (26 sierpnia 2013, 11:36:08)

Ostatnia zmiana: Gabriela Trzeciakowska (7 lipca 2021, 11:59:39)
Zmieniono: aktualizacja załączników DM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4073