Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl.1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
2. Dowód osobisty – do wglądu.

II. OPŁATY
Brak opłaty

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Burmistrza do Sądu Rejonowego w Szubinie.

VI. UWAGI
1. Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze,
2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
4) ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- wniosek o udostępnienie rejestru wyborców. wniosek o udostepnienie rejestu wyborców (761kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Art.18 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, -Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz.112 z póź. zm)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (22 października 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (22 października 2005, 11:03:34)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (27 marca 2014, 09:52:43)
Zmieniono: Zmiana druków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6215