Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie danych , dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny, dokument potwierdzający udzielenia pełnomocnictwa

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za udostępnienie danych jednostkowych 31,00 zł. Opłatę wnosi się na konto UMiG w Mroczy (pokwitowanie zapłaty dołączone do wniosku).

- opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa  17 zł

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni

-Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro,  pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie  od decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

VI. UWAGI
Podmioty wskazane w art.46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (tj.Dz.U. z 2018r  poz.1382 ze zm.) są uprawnione do uzyskania  danych nieodpłatnie

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego lub faktycznego, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o udostępnienie danych osobowych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - Pobierz (323kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (tj.Dz.U. z 2018r , poz.1382    ze  zm),

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U z 2017 poz.2482)

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostęnienie4 danych po wykazaniu interesu faktycznego.(Dz.U. z 2018r poz.2523 z dnia 31.12.2018r.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2018r poz.2096  ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 14:42:54)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kemnitz (19 października 2022, 10:58:46)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9650