Wydanie kserokopii wniosku dowodu osobistego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dowód osobisty - do wglądu.
2. Wniosek o wydanie kserokopii.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za poświadczenie kserokopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5,00 zł.
Zwolnienia z opłaty:
- na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Niezwłocznie, lecz nie później 2 tygodnie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 102.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy.

VI. UWAGI
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie kserokopii ankiety dowodu osobistego  pobierz druk (10kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r Nr 139 poz. 993 z póź. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 20:31:49)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (20 maja 2008, 15:19:18)
Zmieniono: Zmiana podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6078