2022

2022

Zarządzenie Nr 0050.265.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości do budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.264.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.255.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.257.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.256.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.249.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.20.2023 z dnia 28 lutego 2023Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.48.2023 z dnia 27 kwietnia [...]

Zarządzenie Nr 0050.258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem dotyczących placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.263.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.262.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.261.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.260.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.259.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.254.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.253.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2023 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.252.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2023 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.250.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki kluczy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.248.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "InforN" [...]

Zarządzenie Nr 0050.247.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.246.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r. ze [...]

Zarządzenie Nr 0050.244.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.243.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza               Zarządzenie zostało [...]

Zarządzenie Nr 0050.241.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [...]

Zarządzenie Nr 0050.233.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy  na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.240.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie 0050.180.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w tym wydawania decyzji w [...]

Zarządzenie Nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.238.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego  [...]

Zarządzenie Nr 0050.237.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, [...]

Zarządzenie Nr 0050.236.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania [...]

Zarządzenie Nr 0050.235.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie  zmiany zarządzenie nr 0050.178.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022r., w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, w tym wydawania [...]

Zarządzenie Nr 0050.234.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w zakresie udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom gminnych jednostek [...]

Zarządzenie Nr 0050.232.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.231.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej [...]

Zarządzenie Nr 0050.230.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.229.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.228.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038 [...]

Zarządzenie Nr 0050.227.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.226.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.225.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.224.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.223.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.222.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.221.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.220.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 [...]

Zarządzenie Nr 0050.219.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup w zakresie wskazanym w art. 12 ust.1-3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o [...]

Zarządzenie Nr 0050.218.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Zarządzenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.213.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r. ze [...]

Zarządzenie Nr 0050.217.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku (inwentaryzacja pełna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.212.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2022/2023 [...]

Zarządzenie Nr 0050.214.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za III kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.215.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Mrocza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie [...]

Zarządzenie Nr 0050.211.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.210.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.209.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2022 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w MroczyTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.208.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.207.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.206.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.205.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.204.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.203.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.202.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.200.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 0050.199.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w tym wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego należących do właściwości Burmistrza Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 0050.196.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku (inwentaryzacja pelna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzeniaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.193.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku (inwentaryzacja pełna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.191.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie zwołania zebrania Osiedla "Młodych" w mieście MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.192.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 05 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku (inwentaryzacja pełna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.190.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.189.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku (inwentaryzacja pełna) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.187.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.186.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.185.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.184.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.183.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.182.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.181.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy Pani Agnieszce Klebs [...]

Zarządzenie Nr 0050.180.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.179.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.178.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.177.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.174.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.173.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.172.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.171.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.170.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.169.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.168.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocz [...]

Zarządzenie Nr 0050.167.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.166.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.165.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2022 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie zmiany granic sołectw Matyldzin i Kaźmierzewo [...]

Zarządzenie Nr 0050.164.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Kaźmierzewo w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Orzelski Młyn z część wsi Kaźmierzewo na osadaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.163.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli [...]

Zarządzenie Nr 0050.162.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie zmiany granic sołectw Matyldzin i Kaźmierzewo [...]

Zarządzenie Nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie zmiany granic sołectw Matyldzin i Kaźmierzewo [...]

Zarządzenie Nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.156.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.155.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.154.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.153.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy Pani Michalinie Długołęckiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.151.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.152.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.149.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracęTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.148.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w MroczyTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.147.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie  upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 0050.146.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie  upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.145.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do szacowania skutków zdarzeń losowych o charakterze klęski żywiołowej oraz podziału pomocy finansowej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"w celu ich usunięcia [...]

Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.143.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.142.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.140.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzeniia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań, przekazywania informacji, wydawania decyzji oraz zaświadczeń z zakresu dodatku węglowego należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0050.134.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów  [...]

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.133.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za II kwartał 2022 roku Treść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.129.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lipca 2022 r.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.128.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lipca 2022 r.

W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy , jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza oraz w Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.127.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.126.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie powołania nieetatowego kierownika punktu przetwarzania informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza i administrowanych przez Gminę MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.121.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie  wprowadzenia Procedury ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy ulicy Plac 1 Maja 20 [...]

Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw i Osiedli Gminy Mrocza w zakresie Statutu jednostek pomocniczych Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2022 r.

ws sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 czerwca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 czerwca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Mroczy, na cele budowlane [...]

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz wyznaczenia Zespołu RedakcyjnegoZarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 0050.104.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za I kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony DanychTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rokTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnychTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy [...]

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywatela Ukrainy, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za IV kwartał 2021 rokuTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 marca 2022 r.

w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 marca 2022 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza oraz w Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2022 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do szacowania skutków porywistego wiatru i burz na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz kierowników jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lutego 2022 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rokTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej pracTreść zarządzeni [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2022 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby prowadzonych postępowań należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r. maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu osiedlowego jednostek pomocniczych - Osiedli Miasta MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonego do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie powierzenia realizacji projektu objętego grantem "Akademia Rodziny II edycja", na który Gmina Mrocza zawarła umowę powierzenia grantu nr 54/2021 z dn. 30.11.2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie oddania w użyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 11 C [...]

metryczka