2020

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2020

Zarządzenie Nr 021.18.2020 z dnia 18.12.2020r.

Zarządzenie Nr 021.18.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.12.2020r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Przedszkolu Miejskim w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2020 z dnia 18.12.2020r.

Zarządzenie Nr 021.17.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.12.2020r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2020 z dnia 18.12.2020

Zarządzenie Nr 021.16.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.12.2020r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2020 z dnia 18.12.2020r.

Zarządzenie Nr 021.15.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.12.2020r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym Zespole [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2020 z dnia 04.12.2020r.

Zarządzenie Nr 021.14.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 04.12.2020r. zmieniające zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2020 z dnia 26.11.2020

Zarządzenie Nr 021.13.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.11.2020r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2020 z dnia 25.11.2020r.

Zarządzenie Nr 021.12.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.11.2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2020 z dnia 12.12.2020r.

Zarządzenie Nr 021.11.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 12.12.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2020 z dnia 05.10.2020r.

Zarządzenie Nr 021.10.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela Pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2020 z dnia 01.06.2020r.

Zarządzenie Nr 021.09.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2020 z dnia 17.03.2020r.

Zarządzenie Nr 021.08.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17.03.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2020 z dnia 16.03.2020r.

Zarządzenie Nr 021.07.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2020 z dnia 18.02.2020r.

Zarządzenie Nr 021.06.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 18.02.2020r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2020 z dnia 16.02.2020r.

Zarządzenie Nr 021.05.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 16.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Miejskim w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2020 z dnia 16.02.2020r.

Zarządzenie Nr 021.04.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 16.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2020 z dnia 16.02.2020r.

Zarządzenie Nr 021.03.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 16.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2020 z dnia 16.02.2020r.

Zarządzenie Nr 021.02.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 16.02.2020r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2020 z dnia 7.01.2020r.

Zarządzenie Nr 021.01.2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 7 stycznia 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 021.8.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie [...]

metryczka