2017

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2017

Zarządzenie Nr 021.10.2017 z dnia 22.12.2017r.

Zarządzenie Nr 021.10.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 22.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2017 z dnia 22.12.2017r.

Zarządzenie Nr 021.09.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 22.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym Zespole [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2017 z dnia 11.12.2017r.

Zarządzenie Nr 021.8.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty z dnia 11.12.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2017 z dnia 21.11.2017r.

Zarządzenie Nr 021.07.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.02.2017r. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2017 z dnia 21.11.2017r.

Zarządzenie Nr 021.06.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 21.11.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30.10.2017r.

Zarządzenie Nr 021.05.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30.10.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2017 z dnia 17.05.2017r.

Zarządzenie Nr 021.04.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 17 maja 2017r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2017 z dnia 16.05.2017

Zarządzenie Nr 021.3.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczyz dnia 16.05.2017r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2017 z dnia 11.01.2017r.

Zarządzenie Nr 021.02.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.01.2017r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty i obsługiwanych jednostkach oświatowych.  [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2017 z dnia 11.01.2017r.

Zarządzenie Nr 021.01.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.01.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

metryczka