2019

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

2019

Zarządzenie Nr 021.12.2019 z dnia 11.12.2019r.

Zarządzenie Nr 021.12.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.12.2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2019 z dnia 11.12.2019r.

Zarządzenie Nr 021.11.2019 dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminnym Zespole [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2019 z dnia 11.12.2019r.

Zarządzenie Nr 021.10.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.12.2019r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2019 z dnia 02.12.2019r.

Zarządzenie Nr 021.09.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 02.12.2019r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego i druków ścisłego zarachowania w Gminnym Zespole Obsługi [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2019 z dnia 27.11.2019r.

Zarządzenie Nr 021.08.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 27.11.2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2019 z dnia 26.11.2019r.

Zarządzenie Nr 021.07.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.11.2019r.w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2019 z dnia 05.08.2019r.

Zarządzenie Nr 021.06.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 05.08.2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2019 z dnia 25.06.2019r.

Zarządzenie Nr 021.05.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.06.2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2019 z dnia 26.04.2019r.

Zarządzenie Nr 021.04.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.04.2019r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w ramach [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2019 z dnia 24.04.2019

Zarządzenie Nr 021.03.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 24.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2019 z dnia 16.04.2019r.

Zarządzenie Nr 021.02.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16.04.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy.  [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2019 z dnia 26.03.2019r.

Zarządzenie Nr 021.01.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.03.2019r. zmieniające Zarządzenie Nr 021.02.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia [...]

metryczka