2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.12.2019 z dnia 11.12.2019r.


Zarządzenie Nr 021.12.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.12.2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ) na zamówienie publiczne pod nazwą „ Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 000 litrów”. 

Zarządzenie Nr 021.12.2019 z dnia 11.12.2019r. (338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (11 grudnia 2019)
Opublikował: Katarzyna (13 grudnia 2019, 14:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154