2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.07.2019 z dnia 26.11.2019r.

Zarządzenie Nr 021.07.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 26.11.2019r.w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ) na zamówienie publiczne pod nazwą „ Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 000 litrów”.

Zarządzenie Nr 021.07.2019 z dnia 26.11.2019r. (337kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (26 listopada 2019)
Opublikował: Katarzyna (27 listopada 2019, 10:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525