2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.05.2019 z dnia 25.06.2019r.Zarządzenie Nr 021.05.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 25.06.2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze zm. ) na zamówienie publiczne pod nazwą „Przewóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza od IX.2019r.-VI.2021r.- 2 lata szkolne”.

Zarządzenie Nr 021.05.2019 z dnia 25.06.2019 (355kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (25 czerwca 2019)
Opublikował: Katarzyna (25 czerwca 2019, 13:21:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430