Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


KARTA INFORMACYJNAURZĄD MIASTA I GMINY W MROCZYul. Pl. 1 Maja 20BIURO OBSŁUGI KLIENTAtel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaI. WYMAGANE DOKUMENTY:   
1. Zaświadczenie  dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów   
2. Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II. OPŁATY 
        -

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
14 dni – informacja o wysokości opłaty Po otrzymaniu informacji należy uiścić opłatę we wskazanej wysokości. W ciągu 30 dni od dnia wniesienia opłaty zostanie wydane zaświadczenie będące podstawą wykreślenia roszczenia o opłatę z księgi wieczystej

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – parter, pokój 109. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
           -

VI. UWAGI
Ze względu na 14 dniowy termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, do którego nie jest wliczany czas dostarczania przesyłek przez operatora pocztowego oraz okoliczność, że wysokość bonifikaty uzależniona jest od daty (roku) wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy,a nie od daty zgłoszenia zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej, celem uniknięcia sytuacji, w której opłaty nie uda się uiścić w roku zgłoszenia proponujemy składać zgłoszenia przed miesiącem grudniem roku, w którym zainteresowany zamierza wnieść opłatę jednorazową 

VII. ZAŁĄCZNIKI:     
 


Pobierz treść (27kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA:Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Arleta Fridehl (17 kwietnia 2019, 13:46:16)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (16 kwietnia 2021, 13:30:57)
Zmieniono: zmiana klauzuli dotyczącej RODO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609