Decyzja na wycięcie drzew

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z oświadczeniem, że drzewa i krzewy rosną na terenie gruntu wnioskodawcy władającego nieruchomością.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów bez w/w oświadczenia – dla osób wycinających drzewa lub krzewy nie rosnące na nieruchomości wnioskodawcy.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 1 miesiąca.
- Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - parter, pokój nr 108.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia/decyzji.

VI. UWAGI
- Brak.

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. pobierz (59kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Kodeks Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm. oraz ustawa o ochronie przyrody, tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 92 poz. 880.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 16:07:41)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:12:59)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6558