Udzielenie Informacji o środowisku

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wniosek o udzielenie informacji o środowisku (zawierający dane wymienione we wzorze wniosku).

II. OPŁATY:
1. Za wyszukiwanie dostępnych dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów
lub danych oraz ich przesyłanie wnioskodawcy ponosi się opłaty. Stawki opłat
za wyszukiwanie informacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 25
lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o
środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat - Dz. U. Nr 50 póz.
435.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
- Realizacja wniosków złożonych pisemnie - nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
- Nie dotyczy.

VI. UWAGI:

Brak.

VII. ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o udzielenie informacji o środowisku (20kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo Ochrony Środowiska -Dz. U. Nr 62 póz. 627 ze zm.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Łukasczyk (13 lutego 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 marca 2006, 18:57:11)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:19:31)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5543