2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.05.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30.10.2017r.


Zarządzenie Nr 021.05.2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 30.10.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ) na zamówienie publiczne pod nazwą „ Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 000 litrów”.

Zarządzenie Nr 021.05.2017 z dnia 30.10.2017r. (340kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (30 października 2017)
Opublikował: Katarzyna (31 października 2017, 08:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536