2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie Nr 021.7.2016 z dnia 15.12.2016r.

Zarządzenie Nr 021.7.2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy
z dnia 15.12.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) na zamówienie publiczne pod nazwą „Przewóz dzieci do szkół od I-VI w roku 2017 - zakup biletów szkolnych na przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy i Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy”. 

Zarządzenie Nr 021.7.2016 (351kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (15 grudnia 2016)
Opublikował: Katarzyna (15 grudnia 2016, 14:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502