Sposób realizacji wybranych zadań

ROK 2005

 1. Zasada przejrzystości
  Zadanie obowiązkowe: Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd.
  - Opracowano Karty informacyjne na temat usług świadczonych przez UMiG w Mroczy, które wraz z wnioskami zostały umieszczone na stronach BIP.zobacz karty
  Zadania dodatkowe:
  - zarządzenie w sprawie procedury tworzenia i aktualizowania Kart Informacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pobierz plik (103kB) pdf
  -
   
  opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w UMiG w Mroczytablica informacyjna, oznakowanie drzwi 1, oznakowanie drzwi 2
  - utworzenie punktu informacyjnegozobacz punkt, zobacz stanowisko
  - utworzenie sieci tablic informacji lokalnejtablica 1, {foto9}
  - rozmieszczenie tablic informacyjnych Miasto Mrocza (792kB) pdf ; Gmina Mrocza (659kB) pdf
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
  Zadanie obligatoryjne: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.
  Zadania dodatkowe:
  - opracowanie kodeksu Zarządzenia (30kB) pdf , Kodeks (89kB) pdf zobacz kodeks
  -
  - opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
 3. Zasada partycypacji społecznej
  Zadania obowiązkowe: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  Zadania dodatkowe:
  - zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji “Mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy Mrocza. pobierz (40kB) pdf i ankieta pobierz (41kB) pdf
  - stworzenie "Mapy Aktywności" pobierz (212kB) pdf ; notatka (29kB) pdf
  - Uchwała Nr XXXV/108/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia  9 grudnia 2005 roku w sprawie „Programu współpracy na rok 2006 Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” pobierz treść (116kB) pdf

 4. Zasada przewidywalności
  Zadania obowiązkowe: Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom. 

  1) Uchwały Rady Miejskiej:

  - UCHWAŁA Nr -XXXIII/258/97 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do opracowania   Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza.
  - UCHWAŁA Nr 1/1/98
  Zarządu Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 16 stycznia 1998 r.w sprawie powołania Zespołu Wykonawczego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
  - UCHWAŁA Nr XIII/107/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 lutego 2000 r w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY W MROCZY. pobierz uchwały (33kB) pdf

  2) Materiał przybliżający "Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Mrocza" pobierz broszurę (604kB) pdf
 5. Zasada fachowości
  Zadania obowiązkowe: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
  Zadania dodatkowe:
  - zarządzenie w sprawieustalenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Mrocza. pobierz plik (29kB) pdf
  - procedury pobierz plik (54kB) pdf
 6. Zasada rozliczalności (odpowiedzialności)
  Zadania obowiązkowe: Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę - coroczny informator budżetowy dla mieszkańców.
  Zadania dodatkowe:
  - zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury upowszechniania budżetu Gminy Mrocza pobierz (52kB) pdf
  - Załączniki Nr 1 (74kB) pdf , Nr 2 (72kB) pdf Nr 3 (76kB) pdf do Zarządzenia Nr 9/2006
  - "Informator budżetowy" pobierz plik (1082kB) pdf

ROK 2006
kontynuacja

 1. Zasada przejrzystości
  Opracowanie systemu badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług.
  - Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu funkcjonowania Katalugu Usług w UMiG w Mroczy (94kB) pdf

  - Załączniki Nr 1 (74kB) pdf , Nr 2 (72kB) pdf , Nr 3 (76kB) pdf do Zarządzenia Nr 9/2006
  - Wyniki analizy ankiet oraz wywiadów przeprowadzonych w ramach systemu monitoringu funkcjonowania Katalogu Usług w UMiG w Mroczy (265kB) pdf
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
  Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną
  - pobierz (67kB) pdf   Zarządzenie Nr 15/2006
  - pobierz (262kB) pdf   Załączniki do zarządzenia Nr 15/2006 - Ankiety
  - pobierz (163kB) pdf Raport z przeglądu za dotychczasowy okres funkcjonowania Kodeksu Etycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy
  - pobierz (164kB) pdf   Raport z przeglądu dotychczasowego funkcjonowania Kodeksu Etycznego pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy (wersja po przebadaniu 50 petentów/klientów UMiG)
 3. Zasada partycypacji społecznej
  Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
  -  
  pobierz (96kB) pdf Uchwała Nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej
  - pobierz (49kB) word Projekt nowej Uchwały ustalającej procedury konsultacji społecznych w Gminie Mrocza. Przewidziany czas uchwalenia: Sesja Październikowa Rady Miejskiej w Mroczy

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Łukaszczyk (29 listopada 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (29 listopada 2005, 14:02:18)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (25 września 2006, 11:55:47)
Zmieniono: Dodanie nowego rapartu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7922