Zarządzenie Nr 0050.105.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 090112c w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750

Pobierz (253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 czerwca 2024)
Opublikował: Monika Lahutta (25 czerwca 2024, 12:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130