Zarządzenie Nr 0050.104.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Przebudowa i rozbudowa obiektu OSP w Mroczy mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Pobierz (262kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 czerwca 2024)
Opublikował: Monika Lahutta (25 czerwca 2024, 12:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127