Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów  unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy-etap I"

Pobierz (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Monika Lahutta (11 sierpnia 2022, 11:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94