Zarządzenie Nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych , o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565”

Pobierz (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (22 lipca 2022)
Opublikował: Kinga Łusiak (25 lipca 2022, 11:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201