Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2023

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2023

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2023 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Postanowienie nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz powołania członka w Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

o składzie, siedzibie i dyżurach [...]

Uchwała Nr 3/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej komisji Wyborczej w Mroczy, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Uchwała Nr 2/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mriczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Uchwała Nr 1/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Postanowienie nr 104/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 1 października 2023 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 lipca 2023 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie MKW w Mroczy w wyborach uzupełniających do [...]

Zarządzenie nr 0050.94.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 1 października 2023 [...]

metryczka