Wybory uzupełniające do RM - 2012

Wybory uzupełniające do RM - 2012

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2012 r.

o składzie Miejskiej Komisji wyborczej w Mroczy - [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012 r. o

sposobie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 28 października 2012 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012 r.

o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 28 października 2012 r. [...]

Kalendarz wyborczy

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy - KALENDARZ WYBORCZY [...]

metryczka