2020 | 2019 | 2018 | 2017

Wyróżnienia Burmistrza MiG Mrocza 2020

WYRÓŻNIENIA W POSTACI GRAWERTONÓW DLA OSÓB, INSTYTUCJI ZA WSPÓŁPRACĘ, WPARCIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PROMUJĄCĄ GMINĘ MROCZA NA ZEWNĄTRZ

1. Włodzimierz Jarka - za wieloletnią, aktywną działalność społeczną w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy oraz udział w licznych uroczystościach i obchodach gminnych jako członek pocztu sztandarowego
 2. Waldemar Wegner - za wieloletnią, aktywną działalność społeczną Kierownika Lotu w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy
3. Pan Piotr Skalski - za wieloletnią – 20 –letnią, aktywną działalność społeczną Skarbnika  w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Mroczy.
4. Gabriela Trzeciakowska - Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za promocję innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej oraz realizację licznych projektów na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
5. Wiktoria Wołk - za promowanie Gminy Mrocza poprzez liczne sukcesy sportowe w podnoszeniu ciężarów
6. Monika Marach - za promowanie Gminy Mrocza poprzez liczne sukcesy sportowe  w podnoszeniu ciężarów
7. KGW Wiele - z okazji jubileuszu 60 – lat aktywnej działalności, kultywowania tradycji lokalnych oraz pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych i ponadgminnych
8.  Longina Mróz - za społeczną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Krukówku, kultywowanie tradycji lokalnych, pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych
9. Jadwiga Gondek - za społeczną działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie, kultywowanie tradycji lokalnych, pomoc w organizacji licznych imprez lokalnych
10. Mirosław Kozielski – za prowadzenie  sekcji szachowej LUKS „Feniks” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza w zawodach szachowych 
11. Arkadiusz Król – za prowadzenie drużyny młodzieżowej piłki nożnej LUKS „Feniks” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
12. Jacek Pyszka – za prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów MGLKS „Tarpan” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
13. Piotr Kowalski – za prowadzenie sekcji tenisa stołowego MGLKS „Tarpan” oraz reprezentowanie i promowanie Gminy Mrocza
14. Nadleśnictwo Runowo – za przeprowadzenie akcji wspólnego sadzenia lasu na powierzchniach klęskowych, zniszczonych przez nawałnicę z 2017r.  pn. „Solidarni z klęską”
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie  – za kultywowanie tradycji pożarniczych oraz promowanie Gminy Mrocza poprzez zajęcie V miejsce  w krajowych zawodach sportowo- pożarniczych w Polanicy Zdroju
16. Janusz Paliwoda – za prowadzenie zespołu „Śpiewaki”, uatrakcyjnianie uroczystości gminnych oraz promowanie swoimi występami Gminy Mrocza
17. Technikum Mundurowe w Mroczy – udział w obchodach świąt lokalnych i państwowych
18. Związek Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej w Mroczy  - za pomoc i zaangażowanie poprzez  udział   w licznych uroczystościach  i obchodach gminnych
19.  Barbara Ratajczak – za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych
20.  Iwona Murawiec - za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych
21. Dorota Tomaszewska - za społeczną działalność, kultywowanie tradycji lokalnych oraz promowanie Gminy Mrocza podczas imprez ponadgminnych

WYRÓŻNIENIA W POSTACI DYPLOMÓW DLA OSÓB, ORGANIZACJI,  INSTYTUCJI ZA SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE ORAZ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ PROMUJĄCĄ GMINĘ MROCZA NA ZEWNĄTRZ

1. Marta Simińska - Lange – za  społeczną działalność, udział w organizowaniu i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
2. Paulina Słysz-Dec – za społeczną działalność, udział w organizowaniu  i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
3. Iwona Zielińska – za społeczną działalność, udział w organizowaniu i udzielaniu się w akcjach charytatywnych oraz krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Mrocza
4.  Patrycja Masiak – za społeczną działalność, udział w organizowaniu  i udzielaniu się w akcjach charytatywnych
5. Stowarzyszenie „Izyda” -  Stowarzyszenie działając od 2015r. prowadzi Świetlicę Środowiskową, za podejmowanie działań dla dobra dziecka
6. Aleksy Smełsz  - członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo, za aktywną społeczną działalność
7. Hanna Smełsz - członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo,  za aktywną społeczną działalność
8. Teodor Wiśniewski - wieloletni sołtys sołectwa Krukówko za działalność na rzecz społeczności lokalnej
9.  Danuta i Rafał Lasek, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
10.  Mariola i Marian Zarembscy – za tworzenie zawodowej rodziny zastępczej, za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
11. Ewa i Robert Domańscy – za tworzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, za wieloletni trud i zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, za pełnienie trudnej misji niesienia wsparcia dzieciom w potrzebie
12. Bogumiła Żurek – za społeczny udział w pracach komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w latach 2018 -2019 
13. Dagmara Wnuk – za społeczny udział w pracach komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w latach 2018 -2019
14. Ryszard Kaźmierczak – społecznik ze wsi Matyldzin, za pomoc i zaangażowanie  w organizację imprez w Gminie Mrocza
15.  Waldemar Wanecki – społecznik ze wsi Matyldzin,  za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez w Gminie Mrocza
16.  Marek Wenerski – sołtys sołectwa Wiele – za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez w Gminie Mrocza w 2019r.
17. KGW Krukówko – za zajęcie I miejsca w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku w powiecie nakielskim w plebiscycie Mistrzów Agro 2019
18. Edmund Sztubiński  - wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
19.  Aurelia Joachimiak – wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
20.  Barbara Biniakowska - wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
21. Danuta Balcer - wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
22.  Lidia Talarczyk - wieloletnia członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
23.  Sebastian Mazur - wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
24. Dariusz Kokoszewski - wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
25. Agnieszka Świerczyńska - członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia
26. Antoni Kopeć - I miejsce - makiwara kumite oraz sumo-grappling II miejsce - łucznictwo - strzelanie do celu- styl tatarski,w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate Tsunami
27. Hubert Kopeć - I miejsce - łucznictwo - strzelanie do celu- styl tatarski,  , II miejsce -makiwara kumite III miejsce - sumo-grappling w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate Tsunami

metryczka


Wytworzył: Ewelina Musiał (21 stycznia 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (21 stycznia 2020, 07:38:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455