Raporty

Raporty

Informacja w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informacja o programie "Czyste Powietrze" Punkt konsultacyjno - informacyjny:Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mroczaparter, pokój nr 108 i 109, tel. 52 386 74 26/28Program Priorytetowy Czyste [...]

Raporty

Raport z realizacji programu ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza za lata 2012-2013 [...]

metryczka