Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze od 14 czerwca 2024 roku

Obowiązkowa lista ZUMPrzypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę [...]

Informacja o terminie losowania wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.78.2024 z dnia 22 maja 2024 w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informacyjne o zasadach dofinansowania w ramach Programu "Czyste powietrze" w dniu 11 czerwca 2024 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza Seweryna [...]

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie "Czyste Powietrze"

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2024 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  miasta i gminy Mrocza. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza - 2024 rok

Zawiadamiam, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza postępowaniu w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza na 2024 r. w trybie uchwały Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca [...]

Od kwietnia zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - 2024 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza, iż od dnia 20 lutego 2024 r. rozpoczęto nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w budynkach mieszkalnych [...]

Informacja o możliwości złożenia wniosku o dotację celową na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mrocza w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne z budżetu gminy Mrocza w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbest cz. 2

Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB23216/OZ-azr dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu [...]

Zapowiedź zmian w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP lub program) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie [...]

Informacja publiczna o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę antysmogową

INFORMACJA do publicznej wiadomości Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2023 roku

W 2023 r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB21085/OZ-az dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację [...]

Rozstrzygnięcie Konkursu "Chrońmy powietrze wokół nas"

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Chrońmy powietrze wokół nas” został rozstrzygnięty!Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy 56 prac konkursowych.Konkurs organizowany był w ramach edukacji ekologicznej, informacyjnej na rzecz [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (odbędzie się dnia 21.11.2023 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informacyjne o zasadach dofinansowania w ramach Programu "Czyste powietrze" w dniu 21 listopada 2023 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza [...]

Uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców (dotyczy beneficjentów programu Czyste Powietrze)

W trosce o potencjalnych Beneficjentów NFOŚiGW przygotował komplet informacji prasowych mających na celu uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców.W wersji [...]

Nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie "Ciepłe Mieszkanie" - NABÓR 2.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025 w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW II naboru wniosków o dofinansowanie.Program priorytetowy „Ciepłe [...]

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji - 2023r.

INFORMACJA PUBLICZNA o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji [...]

Konkurs ekologiczny - Chrońmy powietrze wokół nas

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym na wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką jakości powietrza atmosferycznego oraz jego wpływ na zdrowie i życie człowieka (uwzględniając problemy [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotycząca publicznego losowania wniosków, w ramach drugiego naboru, na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Termin publicznego losowania wniosków, w ramach drugiego naboru, na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza, ze środków budżetu gminy, zgodnie z [...]

OGŁOSZENIE o drugim naborze wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

W związku z rezygnacją dwóch wnioskodawców z dofinansowania na realizację zdań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym informuję, iż ogłasza się od dnia 11 lipca 2023 r. drugi nabór wniosków o [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotycząca publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Przeprowadzenie losowania na wybór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza ze środków budżetu gminy nie będzie konieczne z uwagi na fakt, iż do Urzędu Miasta i [...]

Komunikat

W ramach programu priorytetowego „ Czyste Powietrze” beneficjenci mogą ubiegać się w bankach współpracujących z NFOŚiGW o preferencyjny kredyt z dotacją części kapitału tzw. „Kredyt Czyste Powietrze”. Wnioskowanie o taki [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (odbędzie się dnia 17.05.2023 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 17 maja 2023 r. w godz. 14:00 – 15:00 w Sali im. Burmistrza [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza - 2023 rok

Zawiadamiam, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza postępowaniu w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza na 2023 r. w trybie uchwały Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca [...]

Nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie"

Rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanego na terenie Gminy Mrocza. W ramach Programu istnieje możliwość [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - 2023 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza, iż od dnia 22 marca 2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w budynkach mieszkalnych [...]

Obowiązek wymiany pieca

Informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  obowiązuje „uchwała antysmogowa” – Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze [...]

Informacja o możliwości złożenia wniosku o dotację celową na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mrocza w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne z budżetu gminy Mrocza w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego [...]

Informacja dotycząca złożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na [...]

Azbest - coroczny obowiązek składania "Informacji o wyrobach zawierających azbest"

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2023 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Ogłoszenie o zmianie programu Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych - to główne zmiany, które mają zachęcić do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Beneficjenci będą mogli dokonać głębokiej [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2022 roku

W 2022 r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB21085/OZ-az dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (14.12.2022 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. w godz. 14:00 – 15:00 w Sali im. Burmistrza [...]

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosków o dodatki [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawi udzielenia dotacji spółkom wodnym (II nabór)

Zawiadamiam, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza postępowaniu w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym – II nabór w trybie uchwały Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca 2022 r.  w [...]

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

GMINA   MROCZA  BĘDZIE SKŁADAŁA WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”. Deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem posłużą do oszacowania liczby lokali mieszkalnych, w których realizowane [...]

Informacja o możliwości złożenia wniosku o dotację celową na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w 2022 roku – II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub [...]

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego "Czyste Powietrze" w zakresie udzielania prefinansowania dla Beneficjentów części 2) i części 3) Programu

Od dnia 15 lipca 2022 r. ulega zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania [...]

Przedpłata na wymianę pieca w programie Czyste Powietrze

Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji - to najnowsza zmiana, która zostanie wprowadzona od 15 lipca w programie Czyste Powietrze. Pozwoli to niezamożnym osobom na zakup niezbędnych materiałów do wykonania inwestycji. - Istotą [...]

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Reakcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sytuację rynkową i wzrost cen paliw są kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze.Program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z NFOŚiGW [...]

Coraz mniej czasu. Kto, jak i do kiedy musi zgłosić źródło ciepła?

Zgodnie z prawem od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji - do 30 [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (czwarte)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza [...]

Szansa na uzyskanie z NFOŚiGW dotacji do pomp ciepła w nowo budowanych domach - program „Moje Ciepło”

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do [...]

Uwaga! Ważne informacje ws. inwazyjnych gatunków obcych. Grożą wysokie kary

W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza, iż trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych/wielorodzinnych lub [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

Zawiadamiam, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza postępowaniu w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza na 2022 r. w trybie uchwały Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 [...]

Aktualizacja obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (trzecie)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 22 marca 2022 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza [...]

Pamiętaj o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynku

Co to jest CEEB? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem [...]

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Mrocza w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń [...]

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych ·         Agroopc.com AgroOPC Piotr Śliski 88-300 Mogilno, ul. Izdby 5 tel: [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach części 3 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2022 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2021 roku

W 2021 r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB21085/OZ-az dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach Programu CZYSTE POWIETRZE (drugie)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 30 listopada 2021 r. w godz. 16:00 – 17:00 w Sali im. [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030"

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze [...]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Mieszkańcy mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej. [...]

Informacja dotycząca publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ternie gminy Mrocza (II nabór)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż zaplanowany na dzień 01.10.2021 roku (zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.82.2021 z dnia 21 września 2021 r.)  o godz. 10:00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy [...]

Drugi nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych. I. Termin i miejsce składania [...]

Uchwała Nr XXXV/510/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 30 sierpnia 2021 r. uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.Dofinansowanie będzie udzielane w ramach dotacji [...]

Informacja dotycząca publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Przeprowadzenie losowania na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza ze środków budżetu gminy, zaplanowanego na dzień 3 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu Czyste Powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 16 lipca 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Sali im. [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych.I. Termin i miejsce składania wnioskówNabór [...]

1 lipca 2021 r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i [...]

Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 [...]

INFORMACJA o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

Szkodliwość wyrobów zawierających azbest

Pył azbestowy jest uważany za jedno z najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. Pył ten przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej.Wdychanie pyłu azbestowego może stać [...]

Informacja dla właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.Oto one:1. InwentaryzacjaNa właścicielu, zarządcy bądź [...]

Brak możliwości udziału gminy w programie STOP SMOG

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców udziałem w  programie STOP SMOG (mała ilość złożonych wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie), a co za tym idzie, brakiem spełnienia minimalnych wymagań [...]

Centralna ewidencja emisyjności budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł [...]

Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej

Podaję do publicznej wiadomości informację, że Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego przystąpił do opracowywania projektu zmiany uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie [...]

Gmina Mrocza planuje przystąpić do programu "STOP SMOG"

GMINA   MROCZA  PLANUJE  PRZYSTĄPIĆ  DO  PROGRAMU  „STOP  SMOG”Program powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚIGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2020 roku

W 2020r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020r. uchwały będącej aktem prawa miejscowego - Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Program wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektów dokumentów zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2020 ROKUInformujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2019 ROKU  Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu 2019r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2019 na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie [...]

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe na terenie gminy Mrocza

    Lp.    Nazwa przedsiębiorcy Nr telefonu, e-mail  1.Wojciech Mikołajczak Zakład Usług Rolniczych „ZAKROL”      Samsieczynek 20  89 [...]

Nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.1. Termin składania [...]

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I N F O R M A C J A Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym [...]

Ankieta - Ograniczenie niskiej emisji - Wymiana istniejącego źródła ciepła

W związku z realizacją przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania pełnych danych, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej posiadanego źródła ogrzewania oraz jego parametrów.Uzyskane informacje są [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu - 2018r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2018 na unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i [...]

Informacja o środowisku i jego ochronie

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji [...]

metryczka