Informacja o środowisku i jego ochronie

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Miasta i Gminy w Mroczy przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoporta.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

 

Karta typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

Karta typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii


Karta typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
- Inne dokumenty


Wyszukiwanie kart w Wykazie 

 

metryczka


Wytworzył: Rafał Kowalkowski (28 grudnia 2006)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 lipca 2007, 09:13:30)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (29 października 2014, 14:38:22)
Zmieniono: Edycja linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14041