Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2022 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pozyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie może zostać przyznane właścicielowi lub posiadaczowi obiektu budowlanego zawierającego azbest.

Termin składania wniosków przez zainteresowanych:  do 28.02.2022 r.
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Miejsce składania wniosków:  Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 - 115 Mrocza.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Do obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów azbestowych należy zgłoszenie faktu zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Nakielskiego).

Jednostkowa, zryczałtowana, maksymalna kwota refundacji poniesionych kosztów wynosi 700,00 zł/Mg.

Dodatkowe  informacje dotyczące wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy lub pod numerem telefonu (52) 386 74 26.

1. Formularz wniosku (260kB) pdf
2. W przypadku zadania dot. demontażu - kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi architektoniczno-budowlanemu.
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest (576kB) pdf
4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie (100kB) pdf lub
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dotyczy przedsiębiorców (146kB) pdf lub
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników (367kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (11 stycznia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (12 stycznia 2022, 07:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627