Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1.   Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.   Kopia zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.   Zgoda właściciela lub zarządcy terenu na sprzedaż napojów alkoholowych,
4.   Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
5.   Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

II. OPŁATY
- Za wydanie zezwolenia – 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń               (piwo, wino – 43,75 zł; wódka – 175 zł).

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Obsługi Organów Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej           - II piętro, pokój nr 308.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza   w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia/decyzji.

VI. UWAGI
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. pobierz druk (61kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 13:45:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:51:03)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji spowodowana zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3487