Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy z dnia 8 marca 2013r.

WYKAZ  LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                  
          
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
Na rzecz najemców.
 

   

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony  zostanie w gazecie lokalnej – Powiat.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  08.03. 2013r  do dnia  28.03.2013r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (8 marca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 marca 2013, 12:55:12)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (11 marca 2013, 13:42:03)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 835