przetargi - dzierżawa

przetargi - dzierżawa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu o łącznej powierzchni 1,4976 ha obręb ewidencyjny Mrocza

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej nr 30/26, o pow. 0,2127 ha, na okres 3 lat z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszych przetargach pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ew. Ostrowo (nr 206/16) i Wiele (nr 54/3) z dnia 5 października 2020r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszych przetargach pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kaźmierzewie (nr 98/5) i Witosławiu (nr 64) z dnia 11 września 2020r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszych przetargach pisemnych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kaźmierzewie (nr 98/5) i Witosławiu (nr 64) z dnia 28 sierpnia 2020r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy, oznaczonej nr 768/1, na okres 3 lat z dnia 12 grudnia 2019r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorkach Zabartowskich, oznaczonej nr 44/2, na okres 3 lat z dnia 27 września 2019r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Krukówku, oznaczonej nr 171/4, o pow. 1,1053 ha, na okres 3 lat z dnia 27 września 2019r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej nr 30/26, o pow. 0,2127 ha, na okres 3 lat z dnia 27 września 2019r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 54/5 położonej we Wielu z dnia 22 lipca 2013r.

Mrocza, dnia 22.07.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.33.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 54/5  POŁOŻONEJ WE WIELU Z DNIA 22.07.2013 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 18/15 położonej w Witosławiu z dnia 01 lipca 2013r.

Mrocza, dnia 01.07.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.30.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 18/15 POŁOŻONEJ W WITOSŁAWIU Z DNIA 01.07.2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 01 lipca [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 407/1 oraz 24/7 położonych w Mroczy i Kosowie z dnia 26 czerwca 2013r.

Mrocza, dnia 27.06.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.28.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK NR 407/1 ORAZ 24/7, POŁOŻONYCH W MROCZY I W KOSOWIE Z DNIA 26.06.2013 r.   Burmistrz Miasta i [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 748/2 położonej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2013r.

Mrocza, dnia 25.06.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.27.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 748/2  POŁOŻONEJ W MROCZY Z DNIA 24.06.2013 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 98/4 położonej w Wyrzy z dnia 3 czerwca 2013r.

Mrocza, dnia 03.06.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.23.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 98/4 POŁOŻONEJ W WYRZY Z DNIA 03.06.2013 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie części działek oznaczonych numerami 407,1; 24/7 położonych w miejscowości Kosowo

Mrocza, dnia 22.05.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.28.2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie działki oznaczoną numerem 748/2 w położonej w Mroczy

Mrocza, dnia 22.05.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.27.2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 21/7 położonej we Wielu z dnia 09 maja 2013r.

Mrocza, dnia 13.05.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.18.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 21/7 POŁOŻONEJ WE WIELU Z DNIA 09.05.2013 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 520/4 położonej w Mroczy z dnia 16 kwietnia 2013r.

Mrocza, dnia 16.04.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.13.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 520/4 POŁOŻONEJ W MROCZY Z DNIA 11.04.2013 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie działki numer 21/7 położonej w miejscowości Wiele z dnia 4 kwietnia 2013r.

Mrocza, dnia 04.04.2013 r. Znak sprawy: RR.6845.18.2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nadzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej Nr 520/4 z dnia 11 marca 2013r.

Znak sprawy: RR.6845.13.2013 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 118 położonej w Ostrowie z dnia 20 grudnia 2012r.

Mrocza, dnia 20.12.2012r Znak sprawy.RR.6845.33.2012   OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 118 POŁOŻONEJ W OSTROWIE Z DNIA 20.12.2012 R.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 20 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 107 położonej w Ostrowie z dnia 20 grudnia 2012r.

Mrocza, dnia 20.12.2012r Znak sprawy: RR.6845.32.2012   OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 107 POŁOŻONEJ W OSTROWIE Z DNIA 20.12.2012 R.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 20 [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 107 dnia 19 listopada 2012r.

Mrocza, dnia 19.11.2012 r. Znak sprawy: RR.6845.32.2012 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 118 z dnia 19 listopada 2012r.

Mrocza, dnia 19.11.2012 r. Znak sprawy: RR.6845.33.2012  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 657 położonej w Mroczy z dnia 05.11.2012r.

      Ogłoszenie o wyniku przetargu    Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 05 listopada 2012r  o godz 10.15 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 784/2 położonej w Mrocza z dnia 05.11.2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 05 listopada 2012r  o godz 10.00 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 171/4 położonej w Krukówku z dnia 05.11.2012r.

Mrocza, dnia 05.11.2012r Znak sprawy: RR.6845.25.2012   OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 171/4 POŁOŻONEJ W KRUKÓWKU Z DNIA 05.11.2012 R.   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 118 z dnia 11 października 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 10 października 2012r  o godz 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 107 z dnia 11 października 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 10 października 2012r  o godz 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 18/15 z dnia 11 października 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 10 października 2012r  o godz 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki Nr 171/4 z dnia 02 października 2012r.

Znak sprawy: RR.6845.26.2012 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki Nr 657 z dnia 2 października 2012r.

Znak sprawy: RR.6845.25.2012 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki Nr 748/2 z dnia 2 października 2012r.

Znak sprawy: RR.6845.24.2012 Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki o pow 2,2371ha oznaczonej nr 206/16 położonej w Ostrowie

Nasz znak: RR.6845.8.2012   OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI O POW. 2,2371 HA OZNACZONEJ NR 206/16 POŁOŻONEJ W OSTROWIE   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że w dniu 02.07.2012 roku o godz. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 16 grudnia 2011

Mrocza, dnia 16 grudnia 2011 r. Znak sprawy: RRG 6845.04.2011  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI O POW. 0,0450 HA OZNACZONEJ NR 18/15 POŁOŻONEJ W WITOSŁAWIU (RRG 6845.02.2011)

Mrocza, dnia 25 listopada 2011 rNasz znak: RRG 6845.02.2011Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku o godz. 13.14 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 205, zakończył się przetarg [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI O POW. 0,0500 HA OZNACZONEJ NR 18/15 POŁOŻONEJ W WITOSŁAWIU (RRG 6845.03.2011).

Mrocza, dnia 25 listopada 2011 rNasz znak: RRG 6845.03.2011Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 205, zakończył się przetarg [...]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki ewidencyjnej (Znak sprawy: RRG 6845.02.2011).

Mrocza, dnia 21 października 2011 rZnak sprawy: RRG 6845.02.2011Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 [...]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki ewidencyjnej (Znak sprawy: RRG 6845.03.2011).

Mrocza, dnia 21 października 2011 rZnak sprawy: RRG 6845.03.2011Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 44 POŁOŻONEJ W KAŹMIERZEWIE Z DNIA 08.04.2011 R.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony (RRG 6845.01.2011) na dzierżawę i [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę i zagospodarowanie cz. dz. nr 44

Mrocza, dnia 2 marca 2011 rZnak sprawy: RRG 6845.01.2011Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZ. NR 18/15 POŁ. W WITOSŁAWIU O POW. 0,0900 HA.

Mrocza, dnia 11 października 2010 rNasz znak: RRG 340-03/2010 r   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 11 października 2010 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, zakończył [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 44 POŁOŻONEJ W KAŹMIERZEWIE

Mrocza, dnia 11 października 2010 rNasz znak: RRG 340-04/2010 r Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 11 października 2010 roku o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 109, zakończył się [...]

OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU DO CZĘŚCI NIEJAWNEJ PRZETARGU.

Mrocza, dnia 5 października 2010 rZnak sprawy: RRG 340-04/2010 r Na podst. § 19 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości [...]

OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU DO CZĘŚCI NIEJAWNEJ PRZETARGU

Mrocza, dnia 5 października 2010 rZnak sprawy: RRG 340-03/2010 r       Na podst. § 19 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR II/2010

Mrocza, dnia 5 października 2010 rNasz znak: RRG 340-02/2010 r INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NR II/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 5 października 2010 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja [...]

metryczka