przetargi - sprzedaż

przetargi - sprzedaż

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 605 w Mroczy z dnia 7 czerwca 2024 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 657 w Mroczy z dnia 7 czerwca 2024 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 52/3 obręb ewidencyjny Drzewianowo z dnia 5 marca 2024 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o III przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Rościminie 46 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o II przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 - ul. 5 stycznia 12 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o III przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 798/6 w Mroczy z dnia 19 grudnia 2023 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Mroczy ul. Piastowska i ul. Celtycka

                                            [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I - przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż działki nr 424/8 położonej w Mroczy przy ul. Łobżenickiej z dnia 25 lutego 2014r.

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 16 września 2013r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia  16 września  2013r  o godz. 10³° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 12 września 2013r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 12 września  2013r  o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza   Sala Narad nr 205 - I piętro [...]

Ogłoszenie o IV - przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych m. Mrocza przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o I - przetargu nieograniczonym na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową położoną w Krukówku

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami      (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 13 marca 2013r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 13 marca  2013r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy o II przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej z dnia 09 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych fundamentami oznaczonych jako działki ewidencyjne 963/2 oraz 965/3 z dnia 09 stycznia 2013r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZAOGŁASZAIII  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości gruntowych, zbudowanych fundamentami stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wraz z przeniesieniem [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 29 listopada 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetarguBurmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 29 listopada  2012r  o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu z dnia 25 października 2012

Ogłoszenie o wyniku przetarguBurmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 25 października  2012r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy przy ulicy Nakielskiej z dnia 28 września 2012r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA OGŁASZA II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości gruntowych, zbudowanych fundamentami stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wraz z [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I-przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej z dnia 24 września 2012r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 7 września 2012r..

Ogłoszenie o wyniku przetargu                    Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 7 września  2012r  o godz.  10³° [...]

Ogłoszenie o przetargu z dnia 7 września 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu                    Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 7 września  2012r  o godz 10º° w [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o III-przetargu nieograniczonych ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza z dnia 8 sierpnia 2012r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o IV-przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza ul. Czereśniowa

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki budowlanej położonej w m. Mrocza ul. Czereśniowa z dnia 26 lipca 2012r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zbudowanych fundamentami stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 27 kwietnia 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu                       Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 27 kwietnia  2012r  o godz. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek z dnia 27 marca 2012r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 19 marca 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 19 marca 2012r o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro został rozstrzygnięty przetarg [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza ul. Czereśniowa

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 16 grudnia 2011r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu                       Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 16 grudnia  2011r  o godz. [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 05.12.2011

  Ogłoszenie o wyniku przetargu                       Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 2 grudnia  [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 30.11.2011

Ogłoszenie o wyniku przetargu                       Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 30 listopada  2011r  o godz [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż gruntu zabudowanego fundamentami działka nr 15/74 położona w Drążnie gm. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie o odowłaniu przetargu na zbycie nieruchomości Gruntowej działki 15/74 położonej w Drążnie gm. Mrocza z dnia 15 listopad 2011

      O G Ł O S Z E N I E     O  ODWOŁANIU PRZETARGU NA  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  Gruntowej   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza   działając na podstawie art.38 ust.4 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na działkę rolną poł. w Drzewianowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 10 listopada 2011r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 - I piętro został rozstrzygnięty I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej:- działka nr [...]

I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonych w Drążnie gm. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza.

Na podstawie art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 27.10.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 27 października 11 2011r o godz. 10³° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 - I piętro został rozstrzygnięty II przetarg nieograniczony na sprzedaż części budynku [...]

I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki rolnej położonej w Drzewianowie Gmina Mrocza.

Na podstawie art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY...

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wraz z przeniesieniem własności naniesień, o łącznej powierzchni 3,41,08 ha oznaczonych jako działki ewidencyjne:963/2 o [...]

III- Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mrocza;

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 19.09.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 19 września 2011r o godz. 10³° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 - I piętro został rozstrzygnięty II przetarg nieograniczony na sprzedaż części budynku [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. działek poł. przy ulicy Czereśniowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 19 września 2011r o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – Sala Narad nr 205 – I piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. ciągnika

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 7 września 2011 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na sprzedaż następującego sprzętu:ciągnik gąsienicowy DT-75 wersji BS-4 [...]

IV - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza ul Czereśniowa.

Na podstawie art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mrocza;

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie [...]

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606

BurmistrzMiasta i Gminy MroczaO G Ł A S Z APRZETARG OFERTOWYNA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT -75 WERSJI BS-4 WRAZ Z NADBUDOWANYM OSPRZĘTEM SPYCHARKOWYM D-606Dane pojazdu:- ciągnik gąsienicowy typ DT - 75- marka BS - 4 - nadbudowany [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 04.07.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 4 lipca 2011r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 - I piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż części budynku stanowiącego [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 14.06.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 14 czerwca 2011r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – Sala Narad nr 205 – I piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek.Do [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 07.06.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 6 czerwca  2011r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza   Sala Narad nr 205 - I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż [...]

I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mrocza;

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami      (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i [...]

III - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

V - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Wielu

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 20 kwietnia 2011 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 205 I – piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego [...]

II Ogłoszenie o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 18 kwietnia 2011r o godz 10³° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – pokój nr 109 - parter został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek. Do [...]

IV Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Wielu Gmina Mrocza.

Na podstawie art. 38 ust.1,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

II - Przetarg nieograniczony ustny, na sprzedaż działek budowlanych położonych w

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 15 lutego 2011r o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 205 I-piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na [...]

I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 28 października  2010r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 205 I-piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż [...]

II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu nr 3 położony w Mroczy ul. Żabia 2

Na podstawie art. 38 ust.1 art. 40 ust.1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603z póżn.zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Ogłoszenie wyniku I przetarg nieograniczonego ustnego na sprzedaż lokalu z dnia 16 sierpnia 2010

Ogłoszenie wyniku I przetargu nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Mroczy przy ul. Żabiej 2 z dnia 15.06.2010 r Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 15 września  2010r o godz.10ºº w Urzędzie [...]

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu z dnia 16 sierpnia 2010

Na podstawie art. 38 ust.1 art. 40 ust.1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603z póżn.zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki z dnia 28 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

metryczka