Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2012r.


WYKAZ  DZIAŁEK  PRZEZNACZONYCH
DO  SPRZEDAŻY
W  DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
Na podstawie art.35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. tj.z 2010r Nr 102, poz. 1281 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz działki  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
 
                                              
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, na stronie internetowej bip.mrocza.pl oraz zamieszczony zostanie w gazecie lokalnej -Powiat
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13.06.2012r. do dnia  04.07.2012r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (13 czerwca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (15 czerwca 2012, 08:20:12)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (15 czerwca 2012, 09:15:09)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 899