Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki o pow 2,2371ha oznaczonej nr 206/16 położonej w Ostrowie

Nasz znak: RR.6845.8.2012
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI O POW. 2,2371 HA OZNACZONEJ NR 206/16 POŁOŻONEJ W OSTROWIE
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że w dniu 02.07.2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, pokój nr 205, zakończył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o pow. 2,2371 ha, oznaczonej nr 206/16, na okres 10 lat, położonej w Ostrowie, zapisanej w KW BY1N/00028235/7, stanowiącej własność Gminy Mrocza.
Do przetargu przystąpił jeden oferent.
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 26 845,20 złotych bez VAT – u na 1 rok. Kwota po dokonaniu postąpienia wyniosła 27 115,20 złotych netto, powiększona o podatek VAT 23% w wysokości 6 174,40 zł. Łączna kwota 33 351,69 za rok. Czynsz płatny jest w 12 ratach w terminie do 30 dnia każdego miesiąca tj. kwota 2 779,30 zł.
Dzierżawcą nieruchomości została firma Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 18 lok.8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000321308, o numerze NIP 701-018-28-39, REGON 141854684,reprezentowaną przez Panią Sylwię Koch – Kopyszko – Prezesa Zarządu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.06.2012 r.  
Imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej:
Mieczysław Łukaszczyk – Przewodniczący
Joanna Nickel – Z-ca Przewodniczącego
Magdalena Sobieszczyk - Członek
Agata Bembnista – Sekretarz
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (3 lipca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 lipca 2012, 11:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416