Majątek GZOO
Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty
w Mroczy:

Część pomieszczeń w budynku posadowionym przy ul. Plac 1 Maja 9 w Mroczy na działce
oznaczonej nr 730/1 zapisanej w KW Nr 8263 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Nakle n/Not. 

Uchwała XLV/14/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2010r. (158kB) pdfMajątek będący w zarządzie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy
Stan mienia na dzień 31.12.2014r. 

     
Lp. WyszczególnienieKontoWartość 
1.Pozostałe środki trwałe013102 328,32
2.Wartości niematerialne i prawne 0205 979,80
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 stycznia 2015)
Opublikował: Katarzyna (29 stycznia 2015, 08:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663