Zasady finansowania


ZASADY FINANSOWANIA 

Zespół jest jednostką prowadzącą działalność na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dotyczących jednostki budżetowej. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Mrocza. Zespół prowadzi rachunkowość w sposób określony ustawą o rachunkowości i samodzielnie dokonuje rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z tytułu ubezpieczeń zatrudnionych pracowników Zespołu oraz pracowników jednostek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z planem finansowym i obowiązująca klasyfikacją budżetową, podlega zatwierdzeniu i kontroli przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota - Woźny (26 marca 2015)
Opublikował: Katarzyna (26 marca 2015, 10:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 998