Nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie"

Rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanego na terenie Gminy Mrocza. 
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Mrocza. 
Cel programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Do kogo skierowany jest program?
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Poziomy dofinansowania: 
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 15 000,00 zł 
podwyższonym - do 60% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 25 000,00 zł 
najwyższym - do 90% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 37 500,00 zł

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.
Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co  można przeznaczyć dofinansowanie
Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo  podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od zbiornika na gaz do kotła;
zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:
https://www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Pobierz informację (117kB) pdf

Dokumenty do pobrania:
Program Ciepłe Mieszkanie (692kB) pdf
Rodzaje kosztów kwalifikowanych (513kB) pdf
Zarządzenie Ciepłe Mieszkanie (76kB) pdf
Załącznik nr 1 - Regulamin naboru wniosków (472kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (527kB) pdf
1) Klauzula RODO WFOŚIGW - załącznik do wniosku o dofinansowanie (122kB) pdf
2) Klauzula RODO Gminy Mrocza - załącznik do wniosku o dofinansowanie (173kB) pdf
3) Oświadczenie Współwłaściciela (131kB) pdf
4) Oświadczenie Współmałżonka (133kB) pdf
5) Pełnomocnictwo (202kB) pdf
Załącznik nr 3 - Wniosek o płatność (392kB) pdf
1) Zestawienie kosztów (73kB) pdf
2) Protokół odbioru prac (212kB) pdf
Załącznik nr 4 - Ogłoszenie o naborze (644kB) pdf
Załącznik nr 5 - Umowa o dofinansowanie (216kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (29 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (30 marca 2023, 11:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479