2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2023

Wyróżnienie Burmistrza MiG Mrocza 2022

Grawertony za społeczną działalność, wsparcie oraz inne działania promujące Gminę Mrocza otrzymali:

    1. Pani Barbara Wintrowicz – za wieloletnią aktywną działalność społeczną poprzez pełnienie funkcji Przewodniczącej  Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczy oraz  Prezesa Chóru „Cecylia”w Mroczy,
   2. Pani Genowefa Wiśniewska – za aktywną działalność społeczną na rzecz osób starszych w Gminie Mrocza oraz pełnienie funkcji Sekretarza w mroteckim „Klubie Seniora” ,
    3. Pani Elżbieta Urban – za aktywną działalność społeczną podczas pełnienia funkcji Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kosowie, które promowało Gminę Mrocza na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
    4. Pan Marian Zarembski – za wieloletnie prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej oraz promowanie Gminy Mrocza poprzez wysokie wyniki sportowe w brydżu sportowym,
    5. „Klub Seniora” w Mroczy – za aktywną działalność społeczną  na rzecz lokalnej społeczności emerytów i rencistów,
    6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo „KMK KOS”  -  za sprawne prowadzenie Niepublicznej Szkoły Publicznej w Kosowie, popularyzowanie postaw obywatelskich i wartości historyczno – patriotycznych oraz reprezentowanie Gminy w wielu konkursach i projektach.

   
Dyplomy za społeczną działalność, szczególne zaangażowanie oraz inne działania promujące Gminę Mrocza otrzymali:

    1. Pan Mateusz Rymaszewski - Prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo „KMK KOS” –  Pan Mateusz pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową  w Kosowie ma bardzo duży wkład w integrację społeczną mieszkańców  Kosowa. Poprzez społeczną działalność propaguje i  uczy dzieci   patriotyzmu. Dba o rozwój i wizerunek szkoły,  starając się  pozyskiwać także środki zewnętrzne na działalność Stowarzyszenia,
    2. Pan Zdzisław Biskupiak – za wieloletnią, aktywną działalność społeczną w  Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji w Mroczy oraz udział w licznych uroczystościach i obchodach gminnych jako członek pocztu sztandarowego,
    3. Pan Witold Najdowski - za wieloletnią, aktywną działalność społeczną w  Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji w Mroczy oraz udział w licznych uroczystościach i obchodach gminnych jako członek pocztu sztandarowego,
    4. Pan Jacek Wardowy - za wieloletnią, aktywną działalność społeczną w  Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji w Mroczy oraz udział w licznych uroczystościach i obchodach gminnych jako członek pocztu sztandarowego.

metryczka


Wytworzył: Ewelina Musiał (20 stycznia 2022)
Opublikował: Ewelina Musiał (20 stycznia 2022, 12:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2270