Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020r. uchwały będącej aktem prawa miejscowego - Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Program wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektów dokumentów zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem:
www.bip.kujawsko-pomorskie.pl→Środowisko→Programy i plany.

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (10 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (10 sierpnia 2020, 11:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82