XII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 października 2019 r.18.10.2019

XII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 października 2019 r.

18.10.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podziękowania Paniom z KGW Kosowo „Kosowianki” za zdobycie II miejsca w ogólnopolskim konkursie  pn.: „Bitwa Regionów”.
 7. Informacja Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mroczy Pani Kierownik Zofii Woźniak o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorskiego  Regionalnego  Oddziału w Toruniu.
 8. Informacja o złożonych oświadczenia majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mrocza w roku szkolnym 2018/2019. - Pobierz (808kB) word
 10. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych; - Pobierz (31kB) word
  2) w sprawie wyboru ławników; - Pobierz (31kB) word
  3) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031; - Pobierz (2664kB) rar
  4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r.; - Pobierz (933kB) rar
  5) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; - Pobierz (31kB) word
  6) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku; - Pobierz (15kB) plik
  7)  w sprawie  zmiany uchwały nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół w okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2012 roku; - Pobierz (29kB) word
  8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; - Pobierz (22kB) word
  9) w sprawie przyznania diet dla Radnych Rady Miejskiej w Mroczy i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mrocza; - Pobierz (43kB) word
  10) w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia; - Pobierz (48kB) word
  11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 23/15, 84 i 23/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witosław na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy; - Pobierz (32kB) word
  12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza; - Pobierz (30kB) word
  13) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; - Pobierz (17kB) word

 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 25 października 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
22 października 2019 r. (wtorek), godzina 14:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (18 października 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 października 2019, 19:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156