Plan ogólny

Plan ogólny

Uchwała nr LXXIV/603/2024 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2024

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy MroczaNa podstawie art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

metryczka