Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2023

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2023

Zarządzenie nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 147/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na [...]

Postanowienie nr 144/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Postanowienie nr 145/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

INFORMACJA Urzędnika Wyborczego Gminy Mrocza z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.123.2023 Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Zarządzenie NR 0050.111.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka