Przedterminowe Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza 2023 r.

Przedterminowe Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza 2023 r.

Postanowienie nr 142/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Mroczy w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza wybranego w wyborach przedterminowych w dniu 3 września 2023 r. [...]

Postanowienie nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego [...]

Postanowienie nr 129/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Postanowienie nr 127/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2023 Burmistrza miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 101/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mrocza [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 sierpnia 2023 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych [...]

Uchwała Nr 5/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w przedterminowych wyborach zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Postanowienie nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz powołania członka w Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

o składzie, siedzibie i dyżurach [...]

Uchwała Nr 3/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej komisji Wyborczej w Mroczy, w wyborach przedterminowych Burmistrz Miasta i Gminy Mroczy zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Uchwala Nr 2/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Uchwała Nr 1/2023 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.103.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 sierpnia 2023 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami przedterminowymi na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Postanowienie Nr 97/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Postanowienie Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w województwie kujawsko - [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w województwie kujawsko-pomorskim [...]

Kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w Województwie Kujawsko-Pomorskim [...]

metryczka