2021-2027

2021-2027

Odstąpienie organów od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027"

OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027” Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

metryczka